Валиден стандарт и ДЕП

 

Хармонизираният стандарт, който регламентира сандвич панелите в България е БДС EN 14509:2007

Самоносещи се двустранно облицовани с метални листове изолационни сандвич-панели, произведени в заводски условия ....

Декларация за експлоатационните показатели е задължение на производителя :

Според Регламент (ЕС) 305/2011 за  определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти, производителите са длъжни да попълнят Декларация за експлоатационни показатели, когато за продукта, който произвеждат, има хармонизиран стандарт или европейска техническа оценка. Производител, който е издал декларация за експлоатационните показатели, носи отговорност за съответствието на продукта с декларираните показатели.

Сертификати

Изо-панелите са добили техническа пригодност от най-взискателните и квалифицирани европейски институти за международни изследвания, лицензирани за издаване на такива сертификати.

В случая, Италианският институт за строителни технологии ITC е издал Сертификатите за техническа пригодност за покривните и стенните панели.

Много други европейски служби са сертифицирали качеството на тези изделия и съответствието на материалите и крайните продукти по стриктните европейски норми и тези на отделните страни.

Заводите за производство на панели на Групо Мани са подложени периодично на мониторинг от инспектори на различни институти, които наблюдават производството, за да се гарантира поддръжката на пригодността.

Заводите са сертифицирани с UNI EN ISO 9001:2008 от TUV SUD в Италия, от TUV CERT в Испания и от SARC в Румъния.

Сандвич панели - обзор

Синоними на сандвич панели: термопанели, трислойни панели, полиуретанови панели, панели с минерална вата, панели с изолационна среда полиизоцианурат.

Свали таблица на натоварванията на най-често продаваните сандвич панели в pdf формат

Материалите за изработка на сандвич панели са:

1. стоманени, медни, алуминиеви и инокс ламарини, ветрорезина

2. като крайно покритие се използва PS25, PSHD25, PVC топ клас, PVDF25, PVDF35, Plastisol 100, Plastosol 200, с високо SP и др.

3. за изолационна среда: PUR, PUR-2, PIR и минерална вата

Избор на крайно покритие на външната и вътрешната ламарина на сандвич панела:

За правилен избор на покритие на външната и вътрешната ламарина на сандвич панела се вземат под внимание следните фактори: околна среда (ниво на замърсяване), вътрешна среда (влажност, наличие на химични вещества), отстояние от морето, надморска височина, географска ширина и ев.др.

На базата на отговорите проектантът или ползвателят определя следните кодове:

Тези кодове са важни доколкото позволяват да се определи степента на устойчивост на корозия и ултравиолетови лъчи, които покритията на договаряните садвич панели трябва да притежават.

Общи условия на продажба

 

  • Общи условия на продажба AIPPEG* на оребрени ламарини, метални изолационни панели и аксесоари.
  • Приложение A: Норми за пренос, манипулация и съхранение на оребрени ламарини, метални изолационни панели и аксесоари;
  • Приложение B: Стандарти за качество на оребрени ламарини и метални изолационни панели;
  • Приложение C: Препоръки за монтаж на оребрени ламарини и метални изолационни панели;
  • Приложение D: Инструкции за проверка и поддръжка на покриви и стени от метални изолационни панели и оребрени ламарини.

За повече информация свалете следния документ: AIPPEG

*AIPPEG -Италианска асоциация на производителите на панели и огънати елементи

Добре дошли !

 

Изолационните сандвич панели са произведени от италианската ГРУПО МАНИ С.п.А, която има заводи в Италия, Испания, Румъния и Германия. ИЗО-панелите се отличават с прецизна изработка, отличен дизайнерски вид, надеждност и техническа издържаност, включително и топлоизолационна.

 

  Стандарт EN 14509   CE марка

 

 

                                        

                                          телефони за контакт: 0879844698; 084644157