стенни панели

 Изобокс

 Изопиано

Изопарете плисе

 Парете пиано плисе

 Изофаер уол плисе

 Изофаер уол

 Изофриго

 Изофаер уол фоно

покривни панели

Изокоп

Изотего

 Изогреката

Изодек / обърнат

 Изофаер руф

 Изофаер руф фоно

 

 

 

Сертификати

Изо-панелите са добили техническа пригодност от най-взискателните и квалифицирани европейски институти за международни изследвания, лицензирани за издаване на такива сертификати.

В случая, Италианският институт за строителни технологии ITC е издал Сертификатите за техническа пригодност за покривните и стенните панели.

Много други европейски служби са сертифицирали качеството на тези изделия и съответствието на материалите и крайните продукти по стриктните европейски норми и тези на отделните страни.

Заводите за производство на панели на Групо Мани са подложени периодично на мониторинг от инспектори на различни институти, които наблюдават производството, за да се гарантира поддръжката на пригодността.

Що се отнася до италианските сертификати панелите  се изпробват от оторизирани институти на Италианското вътрешно министерство.

Заводите са сертифицирани с UNI EN ISO 9001:2008 от TUV SUD в Италия, от TUV CERT в Испания и от SARC в Румъния.

Декларация за експлоатационни показатели и CE марка

Благодарение на собствени технически проучвания, както вътрешни така и в сътрудничество с Квалифицирани лаборатории, на изо-панелите се поставя CE марка във всичките заводи на Групо Мани в Европа.

Декларация за експлоатационните показатели е задължение на производителя :

Според Регламент (ЕС) 305/2011 за  определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти, производителите са длъжни да попълнят Декларация за експлоатационни показатели, когато за продукта, който произвеждат, има хармонизиран стандарт или европейска техническа оценка. Производител, който е издал декларация за експлоатационните показатели, носи отговорност за съответствието на продукта с декларираните показатели.

Какво е CE маркировка ?

Маркировката СЕ съпровожда съставянето на Декларацията за експлоатационни показатели и означава, че производителят стриктно е следвал и прилагал процедурите, определени за продукта от хармонизираните спецификации, че декларацията е съставена правилно и информацията, която предоставя, е достоверна.

Хармонизираният стандарт, който регламентира сандвич панелите в България е БДС EN 14509:2007

Самоносещи се двустранно облицовани с метални листове изолационни сандвич-панели, произведени в заводски условия ....

Общи условия на продажба

 

  • Общи условия на продажба AIPPEG* на оребрени ламарини, метални изолационни панели и аксесоари.
  • Приложение A: Норми за пренос, манипулация и съхранение на оребрени ламарини, метални изолационни панели и аксесоари;
  • Приложение B: Стандарти за качество на оребрени ламарини и метални изолационни панели;
  • Приложение C: Препоръки за монтаж на оребрени ламарини и метални изолационни панели;
  • Приложение D: Инструкции за проверка и поддръжка на покриви и стени от метални изолационни панели и оребрени ламарини.

За повече информация свалете следния документ: AIPPEG

*AIPPEG -Италианска асоциация на производителите на панели и огънати елементи